Indbydelsen   -   Instruktion   -   Tilmeldingsformular   -   Tilmeldte   -   Startliste   -   Resultat og foto   -   Resultat og foto fra tidligere år   -   Børn


Vi vil gerne have respons på løbet. 
Fortrukken dato næste år:

15. maj 2013   3. juni 2013   15. august 2013


Holdkonkurrencen:

Behold Holdkonkurrencen   Drop Holdkonkurrencen


Afhold løbet:

i skoven   i Lautrupparken


Telt, borde og bænke:

Ja tak   Nej tak


Mad og drikke:

Ja tak   Nej tak

Ris - hvad kan vi gøre bedre:
Ros til de frivillige hjælpere: