Instruktion

Gratis parkering

Du kan parkere på marken vest for Ballerup Orienteringsklubs klubhus GPS 55.753921, 12.373783 eller 55°45'14.1"N 12°22'25.6"E i Ballerup.
OBS: Der er indkørsel til marken fra Skovvej i Ballerup.
Du skal køre ind på marken, der hvor P-vagten med den gule vest står. Der er et P-skilt på Skovvejen, men der er ikke plads på den P-plads.

Stævneplads

Ved Ballerup Orienteringsklubs klubhus. Et begrænset antal toiletter forefindes. Begrænset mulighed for bad og omklædning.

Start og mål tæt på stævnepladsen. I mål er der vand.

Startliste, instruktion og kort uden baner vil være opsat ved starten.

Færdsel i området

Overhold færdselsloven. Vis hensyn til andre der færdes i området. Pas på bilerne ved passage af asfaltvejene.

Udstyr

I år anbefaler vi almindeligt løbetøj med lange bukser til alle løbere. Tag de gamle sko på, der kan tåle at blive beskidte. Kompas er ikke nødvendigt, men kan naturligvis være nyttigt. HUSK varmt skiftetøj.
Myggespray kan være et hit.

Banerne

3 km let orientering
4 km let orientering
6 km let orientering
3 km svær orientering(kun øvede)
4 km svær orientering(kun øvede)
6 km svær orientering(kun øvede)

Hvis du kan finde ud af at læse et KRAK's kort, kan du også læse et orienteringskort med en let bane. NB: Firma-O-Løbets baner er væsentligt lettere end normale orienteringsløb.

Kortet

Orienteringskortet over Hareskoven ved Ballerup er opdateret til lejligheden.
Målestoksforholdet er 1:7.500, hvilket betyder, at 75 m svarer til en centimeter på kortet.
Kortet indeholder en tekstmæssig beskrivelse af postens placering (postdefinition).
Starten er angivet som en rød trekant. Posterne på kortet er nummererede røde cirkler. Posten er placeret i centrum af den røde cirkel. Posterne på kortet er forbundet med en rød streg (vejvalget er frit).  Mål er angivet med to røde cirkler.
Bagsiden af kortet indeholder en signaturforklaring til kortlæsning.

Rækkefølge

Først skal startposten stemples for at starte tidstagningen. Alle posterne SKAL opsøges i rækkefølge. Hvis du f.eks. kommer til at opsøge post 4 før post 3, så skal du tilbage og opsøge post 3, dernæst post 4 igen og så videre til post 5 osv. Målposten skal stemples.

Posten

Posten består af et stativ med kontrolnummer og en orange/hvid skærm (30 x 30 cm).

Prøvepost

Der er opstillet prøvepost ved starten.

Heste og skovflåter

Hold altid mindst 2 meters afstand til heste, hvis du møder nogen i skoven. Lad være med at vifte for meget med dit kort, da der kan skræmme nervøse heste.
Husk at tjekke efter skovflåter, når du kommer hjem.

Navneændring på løbsdagen

Ændring af navn skal ske forud for start ved henvendelse i klubhuset.

Baneændring på løbsdagen

Ændring af bane kan ske i starten ved kortudleveringen, sålænge der er vakante kort. Sig det til hjælperne ved tidsaflæsningen, når du kommer i mål.

For sent startende

Er du kommet for sent, så henvend dig ved start. Du vil blive sendt afsted, når der er et hul i startrækkefølgen. Sidste mulighed for start er ca. kl. 18.20.

Maksimum tid

Du må maksimalt være 2 timer om at gennemføre banen. Opgiv og henvend dig i mål, hvis du ikke kan gennemføre indenfor maksimum tiden.

Udgået

Udgår du af løbet, så meld dig alligevel i mål, så vi ikke venter forgæves på dig, og måske starter en eftersøgning af dig.

Start

Første start er kl. 17.30 i år. Indfind dig ved start ca. 5 minutter før dit holds starttid, så undgår du stress i startøjeblikket. Der er ca 250 meter til starten fra stævnepladsen. Følg vejvisningen med plastikstrimler. Husk tid til grundig opvarmning af dine ankler. Det kan godt være at tidsplanen skrider lidt, men det har ingen indflydelse på din løbstid.
Dit hold vil blive kaldt frem på dit holds starttid.
I starten vil du få udleveret din løbebrik til tidstagning. Pas godt på løbebrikken, da dit firma vil blive opkrævet 300 kr i gebyr, hvis du ikke afleverer løbebrikken efter løbet. Du skal beholde brikken på din finger til du kommer i mål.
Herefter vil du få udleveret orienteringskortet.
Hvis du har behov for hjælp, er der mange frivillige hjælpere, som står klar til at vejlede dig, så du bliver klar til at starte.
Når du er klar, anbringer du brikken i startenheden. Efter et split sekund kvitterer enheden med lyd og lys og du må løbe. God tur.
NB: Tiden tæller først fra du klipper startposten. Så hav tålmodighed, hvis der kommer forsinkelser i starten.

Løbet

Ude på banen skal du opsøge posterne i rækkefølge (1,2,...). Ved hver post anbringer du kortvarigt brikken i postenheden, som efter et split sekund kvitterer med lyd og lys.

Der sker intet ved at anbringe brikken flere gange i enheden, det er kun den sidste registrering der tæller.

Du sikrer, at posten er den rigtige ved, at kontrolnummeret på poststativet svarer til kontrolnummeret på postdefinitionen på kortet.

Eksempel:

1 54 Bygning, Vestside
2 50 Stisammenløb
3 42 Høj

Hvis enheden ikke kvitterer med lyd og lys, skal du klippe i kortets kant med postens røde klippetang (stiftklemme).

I mål

Din løbstid registreres, når du anbringer brikken i postenheden ved målpassagen. Fortsæt frem i slusen, hvor din brik aflæses af målpersonalet.
Du afleverer brikken og får en strimmel med dine stræktider. Har du begået fejl på banen får du straks besked om dette. Husk at fortælle, hvis du har benyttet klippetang på banen eller løbet en anden bane end den, som du have bestilt ved tilmeldingen.

Efter løbet/Fair play.

Du må ikke vise dit kort til løbere fra andre hold, som endnu ikke har løbet. Ligeledes må du ikke oploade/dele dit kort på nettet før efter torsdagens løb kl 18:20(sidste start).

Teltplads samt udlevering af mad og drikke

Holdets første løber i mål kan afhente mad og drikke på stævnepladsen. Mad og drikke er inkluderet i deltagergebyret. Der er rigeligt. Så der er ikke grund til at slæbe ekstra med. På grund af brandfare er det ikke tilladt at bruge grill eller anden åben ild nær teltet.
Mad og drikke nydes med holdkammeraterne i telte med borde og bænke på stævnepladsen. På bordene er der skilte med firmanavne, således at I kommer til at spise sammen med jeres kollegaer.

Affaldssortering.

I må meget gerne være venlige at sortere jeres affald i plastik, papir og restaffald. Pant dåser og flasker skal også afleveres i dertil beregnede sække og kasser.

Holdkonkurrence og præmieoverrækkelse

Ca. kl. 20.00 er der præmieoverrækkelse.
Der er præmier til de 3 bedste firmahold. Holdkonkurrencen afgøres retfærdigt efter et indviklet point- og handicapsystem.
Den hurtigste herre- og dameløber på en bane får 1000 point. Efterfølgende løbere får point efter hvor lang tid de er efter vinderen.
Eksempel: Vinder løber på 30 min. Anden løber løber på 40 min.
Vindertid i sek. gange 1000 divideret med egen løbstid i sek. 1800*1000/2400=750 point.
Hvis holdet gennemfører 4 forskellige baner tillægges 1200 point til holdets samlede pointsum.
Hvis holdet gennemfører 3 forskellige baner tillægges 900 point til holdets samlede pointsum. Osv.
Ved ens pointtal vinder det hold med hurtigst samlet Kmtid. NB: Man kan kun vinde holdkonkurrencen, hvis holdet møder med 4 løbere. Alle deltager i de individuelle konkurrencer på alle banerne.
Der er også lodtrækningspræmier.
Præmieoverrækkelsen kan blive fremskudt lidt, hvis I er rigtig gode til at løbe og finde vej.

Resultater

Midlertidige/løbende resultatliste findes under løbet på liveresultat.orientering.se
Resultatlisten og stræktider findes dagen efter på Firma-o-lob.dk